Contestațiile la Evaluarea Națională se depun până la ora 12.00

0
154

Doar astăzi, până la ora 12.00 mai pot fi depuse contestațiile la rezultatele de la Evaluarea Națională 2022. Elevii sau părinţii care sunt nemulţumiţi de rezultate mai pot depune contestaţii vineri, 24 iunie, între orele 8:00 şi 12:00. Elevii care doresc să depună contestaţie au nevoie doar de o declaraţie-tip, în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Procedura de soluţionare a contestaţiilor la Evaluare Naţională 2022

Potrivit metedologiei, fiecare lucrare contestată este reevaluată de doi profesori, care vor pune o nouă notă. Evaluarea se face „cu respectarea strictă a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100; se acordă 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, şi o trece pe lucrare.

Notele puse după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. Dacă se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota iniţială şi cea de la contestaţii, președintele comisiei de contestații numeşte o a treia comisie, formată din alţi doi profesori cu experienţă, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestaţii. „Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare”, se arată în ordin.

Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii. Nota finală reprezintă media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori, fără rotunjire.

Nota finală este trecută pe lucrare de către preşedintele comisiei, în prezenţa profesorilor evaluatori, şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale. Nota de la contestaţii este definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota primită iniţial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here