Amenzi record aplicate de ITM Gorj

0
354

În cursul lunii septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat un număr de 129 controale, din care 88 controale au avut ca obiectiv verificarea respectării legislației în domeniul relațiilor de muncă, iar 41 controale în domeniul securității și sănătății în muncă.
Urmare a neconformităților constatate în urma controalelor, angajatorilor le-au fost trasate 372 de măsuri, în vederea intrării în legalitate.
Pentru deficiențele constatate, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au aplicat amenzi în cuantum de 322.000 de lei pentru nerespectarea normelor securității și sănătății în muncă și pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă.
În urma verificărilor efectuate în perioada amintită, inspectorii de muncă, cu atribuții de control în domeniul relațiilor de muncă, au depistat 4 cazuri de muncă nedeclarată, la 4 angajatori din Târgu-Jiu, Motru, Bălești și Rovinari, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 80.000 de lei.
De asemenea, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj s-a desfășurat, în perioada 29 septembrie-01 octombrie, Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecție si gardă, parte a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate, fiind aplicate amenzi în valoare de 15.000 de lei.
„Având în vedere cazurile tot mai frecvente în care o persoană, care a completat fișa de identificare pusă la dispoziție de inspectorii de muncă în timpul controlului, își schimbă declarația în instanța de judecată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a sesizat și va sesiza în continuare organele de urmărire penală cu privire la încălcarea prevederilor articolului 273-Mărturia mincinoasă, precum și cele ale articolului 326-Falsul în declarații, din Noul Cod Penal.
Mai mult decât atât, în conformitate cu prevederile articolului 23, alineatul 1), litera a) din Legea 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și actualizată, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat”, a declarat George Octavian Romanescu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here