Campanie de recrutare a tinerilor viitori militari

0
183

Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj „Constantin Brâncuși” se află în plină campanie de recrutare a tinerilor dornici de a urma o instituţie militară de învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, astfel:

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti;
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Buzău;
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa;
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu;
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică.

Învăţământul postliceal militar este gratuit și asigură formarea iniţială a maiştrilor militari, specialişti în exploatarea şi mentenanţa echipamentelor şi tehnicii militare şi a subofiţerilor, luptători, specialişti  şi lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare;

Învăţământul postliceal militar se organizează pentru armele sau serviciile şi specialităţile militare aprobate de ministrul apărării naţionale şi asigură, totodată, pregătirea pentru calificări profesionale de nivelul 5 înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Studiile pentru formarea maiştrilor militari au durata de 2 ani, iar pentru formarea subofiţerilor de 1 an. La finalizarea programelor de pregătire, absolvenţii obţin certificatul de calificare profesională/competenţe profesionale, brevetul de maistru militar sau subofiţer şi li se acordă primul grad militar.

Toate unităţile şi instituţiile de învăţământ militar, precum şi programele de studii oferite de acestea sunt acreditate de către agenţiile de asigurare a calităţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Termenul limită de înscriere este data de 10.06.2022Ne adresăm tinerilor care doresc să devină maiştri militari sau subofiţeri în activitate, absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul că sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat, până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 28 de ani, împliniţi în anul 2022.

Înscrierea se poate face la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj, situat în Târgu Jiu, strada Republicii , nr.13 în zilele de  luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30-16.30 și marţi între orele 08.30-18.30, sau  pe pagina de internet, la adresa www.recrutaremapn.ro. La înscriere, candidatul are nevoie de documentele care atestă identitatea.

Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj „Constantin Brâncuși” se află în plină campanie de recrutare a tinerilor dornici de a urma o instituţie militară de învăţământ  superior:
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu;
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov;
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”  Bucureşti;
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” -București;
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” -Tg.Mureș;
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti ;
Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”.

Programe de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor se organizează pentru armele/serviciile/specialităţile militare aprobate de ministrul apărării naţionale şi asigură pregătirea pentru calificări de nivelul 6, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. Studiile au durata de 3-6 ani, se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă sau de inginer, după caz, a brevetului şi acordarea primului grad de ofiţer.

Termenul limită de înscriere este data de 03.06.2022Ne adresăm tinerilor care doresc să devină ofiţeri în activitate absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul că sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat, până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în anul 2022

Înscrierea se poate face la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj, situat în Târgu Jiu, strada Republicii , nr.13 în zilele de  luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30-16.30 și marţi între orele 08.30-18.30, sau  pe pagina de internet, la adresa www.recrutaremapn.ro. La înscriere, candidatul are nevoie de documentele care atestă identitatea.

În perioada 16.05.2022 – 10.06.2022, Ministerul Apărării Naționale continuă campania de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru locurile disponibile de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și gradați și soldați.

Cetățenii interesați din județul Gorj trebuie să se prezinte la Centrul militar judeţean Gorj unde vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare. 

Odată cu republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:

– creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;

– creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;

– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;

– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;

– crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.

Înscrierea se poate face la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj, situat în Târgu Jiu, strada Republicii , nr.13 în zilele de  luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30-16.30 și marţi între orele 08.30-18.30. Pentru înscriere, candidatul are nevoie de următoarele documente:

–      actul de identitate, în original şi în fotocopie;

–      certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;

–      certificatul de căsătorie, în original şi în fotocopie – acolo unde este cazul;

–      certificatul de cazier judiciar, în original – eliberat de organele abilitate de lege cu maxim 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere;

–      actele de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în original şi în fotocopie – certificat de absolvire, diplomă de bacalaureat/licenţă/master, fişă/foaie matricolă, supliment la diplomă, certificate/adeverinţe calificări/competenţe profesionale, etc.;

–      permisul de conducere, în original şi în fotocopie – în cazul în care îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

–      livretul militar, în original şi în fotocopie – numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Relații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon 0253215563.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here