Directori noi de la 1 septembrie, în școlile din Gorj

0
141

Vor fi și câțiva directori noi în școlile din Gorj, de la 1 septembrie. Astfel, o parte a celor 160 de directori și directori adjuncți de școli cu posturi vacante de la 1 septembrie 2021 vor pleca acasă. Sunt directori care nu vor să mai continue sau care nu mai sunt acceptați de către conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj și vor fi schimbați.

În conformitate cu articolul 20, aliniatul 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, în cazul vacantării funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza avizului consiliului de administrație al inspectoratului școlar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Pe 15 octombrie va fi proba scrisă. Vor putea trece de proba scrisă doar cei care vor lua cel puțin nota 7 la subiecte care vor fi relevante și a căror siguranță va fi foarte atent monitorizată. „Dupa 15 octombrie trecem la proba de interviu. Pentru prima oară, în comisia de cinci persoane, alături de reprezentantul Inspectoratului și de reprezentantul autorității locale vom avea doi reprezentanți aleși de către colectivul școlii care se dorește a fi condusă, din rândul profesorilor titulari, aleși prin vot secret. Al cincilea va fi cel care va asigura profesionalizarea concursului, pentru că va proveni din firme care au puternice departamente de resurse umane. Am discutat cu Camera de Comerț și Industrie a României, Româno-Germană, Româno-Franceză, cu Camera de Comerț și Industrie Româno-Americană. Am discutat cu toți acești operatori, avem disponibilitate de a ne oferi resursa umană pe perioada probei de interviu, în asa fel încât evaluarea candidaților pentru postul de director să fie făcută profesionist. Acolo, pentru ca e vorba de peste 10.000 de posturi, unde nu vom putea avea resursa umana din mediul privat, vom apela la mediul universitar, cei cu expertiză în management. Fie persoane care au avut sau au funcții de conducere în universități, fie profesori de management”, a explicat Sorin Câmpeanu, ministrul Educației. Numirile directorilor noi vor fi posibile abia la finalul lunii decembrie. Mandatele vor începe din 10 ianuarie 2022.

Daniel Munteanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here