Păstorul cel Bun şi tradiţia legată de «Urcatul oilor la munte»!

0
374

,,Eu sunt Păstorul cel Bun care îşi dă viaţa pentru oi! Eu îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine…”!

Păstrăm vie în sufletul simţitor al trăirilor profunde, amintirea unei zile care descinde chiar din tradiţiile transhumenţei noastre milenare, pentru că Sărbătoarea de la Novaci, atât de frumos şi de sugestiv intitulată «Urcatul oilor la munte», ne îndreaptă mintea şi gândurile sufleteşti către «Păstorul cel Bun», adică, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Care ne-a spus acuu două mii de ani în urmă: ,,Eu sunt Păstorul cel Bun care îşi dă viaţa pentru oi! Eu sunt Păstorul cel Bun. Eu îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl; și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele” (Capitol bazat pe textele din Ioan 10, 1-30). Iisus a găsit iarăși calea de a ajunge la mintea ascultătorilor Săi, folosind exemple care le erau cunoscute, fiindcă El Se prezentase ca fiind lumina, izvorul vieții și al bucuriei pentru natură și pentru oameni. Acum, în ziua sărbătorii de la Novaci, într-un frumos tablou pastoral, se ilustrează pregnant legătura Sa cu cei care cred în El. Nici un tablou nu era mai cunoscut pentru ascultătorii Săi, decât acesta și cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos i-au legat pentru totdeauna de Sine. De acum înainte, niciodată ucenicii nu puteau să vadă mai bine păstorii urcând turmele la munte şi păscându-le, fără să-și amintească de învățătura Mântuitorului, deoarece, ei urmau să-L vadă pe Hristos în fiecare păstor credincios, pentru a se regăsi ei înşişi în fiecare oaie neajutorată și slabă! Este o imagine care fusese folosită de profetul Isaia, care o aplicase la misiunea lui Mesia, în cuvintele de mângâiere: ,,Suie-te pe un munte înalt, ca să vestești Sionului vestea cea bună; înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda: «Iată Dumnezeul vostru!… El Își va paște turma, ca un păstor, va lua mieii în brațe, îi va duce la sânul Lui»”. (Isaia 40, 9-11.) Pentru că Prorocul şi psalmistul David cântase astfel: «Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic» (Psalmii 23, 1.), iar, Duhul Sfânt declarase prin Ezechiel următoarele: «Voi pune peste ele un singur Păstor care le va paște, voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă, voi încheia cu ele legământ de pace, nu vor mai fi de jaf între neamuri… ci, vor locui în liniște, și nu le va mai tulbura nimeni» (Ezechiel 40, 23.16.25.28.).

,,Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug”!

Să ne gândim la faptul că Domnul Iisus Hristos a căutat să adreseze aceste profeții la Sine și a arătat contrastul dintre caracterul Său și cel al conducătorilor lui Israel de la vreme a respectivă, aşa cum se potriveşte întocmai cu conducătorii noştri actuali din România, analfabeţi funcţionali, demagogi, hoţi de case şi falsificatori de diploma academice. Pentru că atunci, fariseii tocmai izgoniseră o oaie din turmă, deoarece îndrăznea să dea mărturie despre puterea lui Hristos-Dumnezeu, iar, în felul acesta, ei tăiaseră un suflet, pe care adevăratul Păstor îl atrăgea la Sine. Prin această nelegiuire, ei arătau că nu cunosc lucrarea care le fusese încredințată și că sunt nevrednici de încrederea care li se acordase ca păstori ai turmei! De aceea, Iisus Hristos le-a prezentat contrastul izbitor dintre ei și Păstorul cel bun, în acelaşi timp, arătând către Sine ca fiind adevăratul păzitor al turmei Domnului. Dar, înainte de a face acest lucru, El le-a vorbit despre Sine Însuşi, folosind o metaforă sugestivă, atunci când a spus: ,,Cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci, sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar! Dar, cine intră pe ușă este păstorul oilor”, şi atunci, fariseii n-au înțeles că aceste cuvinte erau rostite împotriva lor, pentru că în timp ce se întrebau în mintea lor iscoditoare cu privire la înțelesul cuvintelor, Iisus le-a spus pe față: ,,Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească! Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug”, pentru că, vai, Doamne, cât de actuale şi de potrivite sunt cuvintele Tale pentru vremurile noastre!

În fiecare an, sărbătoarea de tradiție a novăcenilor, «URCATUL OILOR LA MUNTE»

Pentru că în vremurile acestea ale noastre, în pădurea de la Hirişeşti, din Oraşul Novaci, pe un soare arzător, au venit mulţimi de oameni, nu numai pentru a face cumpărături ca la târg, dar, şi pentru a se bucura de întâlniri cu prietenii şi rudele, mai ales că pe scena amenajată la umbra falnicilor stejari au prezentat programe adecvate formaţii artistice din mai multe judeţe ale ţării în cadrul programului artistis-păstoreasc: «Urcatul oilor la munte», ediţia 55-a, deoarece, ieri, 15 mai, după ora 10,00 a avut loc deschiderea festivă şi o paradă a portului popular din zona de sub munte, când am putut admira frumuseţea ingalabilă a costumelor populare în care erau îmbrăcate persoane de toate vârstele, dar, mai ales tinerii! După ce în zilele anterioare, sub conducerea şi îndrumarea edilului orașului, domnul dr. ing. Dumitru Leuștean, într-o atmosferă de mare sărbătoare, ca în fiecare an, manifestarea de tradiție a novăcenilor, «URCATUL OILOR LA MUNTE» a fost precedată de o serie de evenimente culturale menite să marcheze o serie de elemente de bază ale culturii tradiţionale novăcene, prezentate generic, prin derularea programului cultural-educativ: «Zilele culturii novăcene», concretizat prin vernisarea expoziţiei etnografice «În alb şi negru», pentru a aduce în atenţie costumul popular ciobănesc din zona folclorică Novaci, ca o dovadă certă a identității naționale comune a comunității novăcene cu cele din Mărginimea Sibiului! Totodată, a fost sărbătorită împlinirea celor 120 de ani de la inaugurarea bibliotecii din Novaci, la care au participat oameni de cultură prestigioşi, reprezentanți ai Asociației «Cultul Eroilor Gorj», bibliotecarele pensionare Elena Dârvăreanu, Elena Ghenescu, Eufrosina Bâjea, foşti lucrători şi urmaşi ai altor bibliotecare, cadre didactice, preoţi şi elevi. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că s-a organizat şi Colocviul «Biblioteca novăceană – 120 ani de activitate», în cadrul căruia o serie de vorbitori şi-au manifestat interesul pentru istoria orașului, pentru cultura și tradiția locală., convinşi fiind că drumul vieții «pavat» cu cărți nu poate fi decât cel mai luminos drum spre reușitele personale şi ale comunităţii novăcene! Ieri, duminică, 15 mai 2022, în cadrul celei mai ample desfăşurări a programului artistis-păstoreasc: «Urcatul oilor la munte», ediţia 55-a, a avut loc, aşa cum am spus, deschiderea festivă, urcatul la munte cu cai, măgari si căruțe, parada portului popular, spectacolul tematic «DOR DE MUNTE», cu Ansamblul Folcloric «Nedeia» Novaci, acestea fiind urmate de evoluția a 15 ansambluri folclorice din judeţele de munte ale României. Finalitatea primei părţi a festivalului a fost îndrăgita şi mult aşteptata «Petrecere a ciobanilor» inainte de plecarea oilor spre munți, cu Ansamblul Artistic Profesionist «Doina Gorjului», în prezenţa reprezentanţilor administraţiei publice locale şi judeţene, consilieri şi înalţi funcţionari din partea Primăriei și a Consiliului Local al Oraşului Novaci, a domnului primar, a unor parlamentari gorjeni, inclusiv a celor 38 de voluntari incluşi în programului artistis-păstoreasc: «Urcatul oilor la munte», ediţia 55-a, 2022! Pe această cale, MULŢUMIM respectuos şi în mod cu totul deosebit domnului primar, dr. ing. Dumitru Leuștean, domnului consilier local, Dinel Fumărel şi Preacucernicilor Părinţi, Pr. Cornel Popescu, Pr. Ioan Coconeţu şi Pr. Dumitru Stănică, pentru informaţiile extrem de preţioase oferite în vederea realizării acestui scurt reportaj realizat la Novaci!

L-au văzut pe «Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii»!

Iar, ca să încheiem aşa cum se cuvine meditaţia şi reflecţia teologico-pastorală: inspirat intitulată «Păstorul cel Bun», să spunem şi faptul că din veacuri şi cu atât mai mult în zilele noastre, Hristos Domnul este ușa de la staulul lui Dumnezeu şi prin «Uşa» aceasta au intrat toți copiii Săi, din cele mai vechi timpuri. În Iisus Hristos, așa cum este arătat în ceremoniile de prăznuire, cum este prefigurat în simboluri, cum este prezentat în descoperirea profeților, cum este dezvăluit în învățăturile date ucenicilor și în minunile săvârșite în favoarea fiilor oamenilor, ei L-au văzut pe «Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii» (Ioan 1, 29) și prin El au fost aduși în staulul harului Său pentru a propovădui învăţăturile Sale! Din păcate, mulți farisei au venit în ascuns şi prezentând alte ținte în care să creadă lumea, s-au inventat ceremonii și sisteme prin care oamenii speră să primească îndreptățire și pace de la Dumnezeu și, în felul acesta, să intre în staulul Său. Dar, unica poartă este Hristos şi toți cei care au introdus ceva care să-I ia locul lui Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu-Tatăl, care au căutat să pătrundă în staul pe vreo altă cale, sunt hoți și tâlhari! (sic!!). Fariseii nu intraseră pe ușă. Ei săriseră în staul pe altă parte, decât prin Hristos Domnul și nu îndeplineau lucrarea adevăratului păstor. Preoții și conducătorii de temple, inclusiv cărturarii și fariseii, prăpădeau pășunile și murdăreau izvoarele apelor vieții. Cu credincioșie, Cuvântul inspirației îi descrie pe acești păstori mincinoși astfel: «Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită; n-aduceți înapoi pe cea rătăcită…ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime» (Ezechiel 34, 4.) Se ştie că în toate timpurile, filosofii și învățătorii au prezentat lumii teorii prin care să mulțumească nevoile sufletului omenesc, mai ales prin bunuri materiale. Fiecare națiune păgână și-a avut marii ei învățători și sistemele sale religioase, care ofereau alte mijloace de mântuire decât învăţăturile Mântuitorului Iisus Hristos, îndepărtând ochii oamenilor de la fața Tatălui și umplându-le inimile cu teamă față de Acela care le dăduse numai binecuvântări. Tendința lucrării lor este de a-L jefui pe Dumnezeu de ceea ce este al Său, atât prin creațiune, cât și prin răscumpărare. Acești învățători mincinoși, îl jefuiesc, îl mint şi îl manipulează pe omul zilelor noastre cu vorbe deşarte, zi de zi, inoculând frica de moarte lumească! Astfel, milioane de ființe omenești sunt încovoiate sub lanțurile unor religii false sau sub minciunile ateiste şi antiteiste, în sclavia temerii sau a unei indiferențe totale, trudind asemenea vitelor de povară, jefuiți de nădejde, de bucurie sau de aspirație profundă și având o teamă disperată de cele viitoare. Numai Evanghelia Harului lui Dumnezeu poate înălța sufletul omului de azi, siderat de pandemie şi de spectrul războiului! Contemplarea iubirii lui Dumnezeu, manifestată prin Fiul Său, va mișca inima și va trezi puterile minții, așa cum nimic altceva nu o poate face! Numai Hristos Domnul a venit ca să poată crea din nou chipul lui Dumnezeu Tatăl în om și oricine îi îndepărtează pe oameni de la Hristos Dumnezeul Cel Înviat, acela îi îndepărtează pe oameni de la izvorul adevăratei dezvoltări, îi jefuiește de nădejdea, scopul și de slava vieții. Cel ce face așa ceva este un hoț și un tâlhar! Cine intră pe ușă este păstorul oilor, iar, Hristos este și Păstorul, și Ușa. El intră prin Sine Însuși, iar, prin jertfa Sa, El devine «Păstorul cel Bun», Care își cheamă oile pe nume, și le scoate afară din staul. În concluzie, deci, după ce și-a scos toate oile, «Păstorul cel Bun» merge înaintea lor; și oile merg după el pentru că îi cunosc bine glasul!

Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here